SeKi Slim – univerzální učící se dálkový ovladač červený

199,00 

Katalogové číslo: 480M048300 Kategorie:

Popis

SEKI Slim učící se dálkový ovladač zvládá jednoduché ovládání základních funkcí televize, set top boxu nebo satelitu.
SEKI Slim univerzální učící se ovladač je vhodný pro hotely, domovy důchodců, nemocnice, lázeňská zařízení, restaurace atd.
SEKI Slim neobsahuje seznam kódů, ale je učící se, takže hlavní podmínkou pro jeho zprovoznění je funkční původní originální dálkový ovladač.

SEKI Slim má pouhých 6 tlačítek, největší výhodou je to, že každému tlačítku se dá přiřadit jakýkoliv povel z různých dálkových ovladačů. Ovladači SEKI Slim je jedno, zda povely pochází z jednoho nebo z několika různých originálních ovladačů.

SEKI Slim učící se dálkový ovladač zvládá jednoduché ovládání základních funkcí televize, set top boxu nebo satelitu.
SEKI Slim univerzální učící se ovladač je vhodný pro hotely, domovy důchodců, nemocnice, lázeňská zařízení, restaurace atd.
SEKI Slim neobsahuje seznam kódů, ale je učící se, takže hlavní podmínkou pro jeho zprovoznění je funkční původní originální dálkový ovladač.

SEKI Slim má pouhých 6 tlačítek, největší výhodou je to, že každému tlačítku se dá přiřadit jakýkoliv povel z různých dálkových ovladačů. Ovladači SEKI Slim je jedno, zda povely pochází z jednoho nebo z několika různých originálních ovladačů.

Návod k nastavení dálkového ovládání:

Vložte baterie AAA 2ks.

1. Zmáčkněte současně tlačítko POWER a CH/nahoru/ Led začne blikat.

2. Položte originální ovladač a SeKi proti sobě vysílacími diodami.

3. Zmáčkněte na SeKi tlačítko, které chcete programovat / například POWER/

4. Na originálním ovládači zmáčkněte tlačítko, které chcete naprogramovat do SeKi / např. POWER/ Led 2x blikne pomalu a potom začne znovu blikat rychle. Tlačítko je naprogramováno.

5. Opakujte body 3 a 4 dokud nenaprogramujete všechny tlačítka.

6. Pro ukončení programování stiskněte znovu POWER a CH/nahoru/ současně.